12 stegs programmet

Hitta en lösning till ditt köpberoende

 

Det finns många olika sätt att försöka lösa sitt köpberoende. Många försöker först själva genom att sätta upp en budget, säga upp kreditkort och så vidare, men märker ofta att det inte räcker, utan att de faller tillbaka i sitt köpberoende igen. En del söker då hjälp av terapeuter eller liknande för att med kognitiv beteendeterapi försöka lösa sitt beroende. Ibland räcker detta, men många märker att de ändå faller tillbaka till sitt gamla beteende. I så fall är det dags att försöka hitta en annan lösning.

Få hjälp av de tolv stegen

Många köpberoende har fått hjälp av ett tolv stegsprogram, som bygger på samma tolv steg som för anonyma alkoholister. Naturligtvis jämställer vi inte köpberoende med alkoholberoende, men att köpa för mycket är också ett slags beroende och de tolv stegen kan hjälpa vid många olika beroenden, såsom alkohol, droger, köpande, gambling och så vidare. Just apropå gambling är det många som hjälpts av de tolv stegen, framförallt i takt med att allt fler människor blivit spelberoende. Att spela på internet är en ständigt växande marknad, så den som har en speldjävul i sig har det inte lätt nu för tiden. Spelföretagen utnyttjar naturligtvis detta. Till en början satsade Unibet främst på olika sportspel, men numera erbjuder de även casinospel på nätet.

Hur fungerar ett tolvstegsprogram?

För att kunna få hjälp av ett tolv stegsprogram behöver du först och främst hitta en grupp som använder sig av de här stegen. Väl där kommer de att förklara för dig precis hur det fungerar. Förutom att gå till möten får du till exempel en sponsor som kan hjälpa dig genom ditt tillfrisknande och när du är tillräckligt frisk kan du sträcka ut en hand och hjälpa andra. Kom ihåg att genom att ta dig till ett möte för köpberoende har du redan tagit första steget till tillfrisknande.

De tolv stegen

De tolv stegen för köpberoende bygger på de tolv stegen för alkoholister (tagna från Anonyma Alkoholister), vilka vi listar här nedan. Varje gång det står alkohol byter du ut detta mot shopping.

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv.
 2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi uppfattade Honom.
 4. Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattade Honom– varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.